kiểu chữ viết tay

Lịch sử Thiết Kế Typography: Cội Nguồn và Phát Triển (Phần 1)

Typography, xuất phát từ thời cổ đại khi con người sáng tạo ký tự viết, đặc biệt nổi bật từ phát minh movable type của Johannes Gutenberg vào thế kỷ 15. Tìm hiểu lịch sử và sự phát triển của Typography trong bối cảnh này. Khám phá thêm về đề tài thú vị này ngay!