Nguồn tài nguyên

10 Nguồn thiết kế chất lượng - Design Resource

Tất năng sáng tạo của bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng không giới hạn trong danh sách này.

Lịch sử ra đời giao diện website người dùng trên máy tính

Khám phá cột mốc lịch sử của giao diện website và ảnh hưởng đến phong cách thiết kế UI từ Xerox Alto đến Windows XP. Đặt chân vào thế giới của UI Designer với hình ảnh đầu tiên như Xerox Alto, Xerox Star, Apple Lisa, và các bước chuyển biến quan trọng Windows 3.0, Windows 95, KDE 1.0, Mac OS X 10.0.

Top 10 cộng đồng UI Design phổ biến, nổi tiếng trên thế giới

Top 10 cộng đồng UI Design phổ biến, nổi tiếng trên thế giới. Bao gồm các chủ đề: Graphic design, thiết kế web design, user experience, UI design, design thought và user experience design. Danh sách cộng đồng UI Design phổ biến như: Reddit, Quora, UX Stack Exchange, Behance,...