AI

Top 5 Plugin AI cho Figma

Khám phá những plugin AI tuyệt vời cho Figma giúp tăng hiệu suất thiết kế, cải thiện sự sáng tạo và hỗ trợ UX/UI design.

Tại sao UI Designers cần phải biết code cụ thể là Flexbox và CSS Grid

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự quan trọng của việc UI designers biết về mã, đặc biệt là về Flexbox và CSS Grid, để tạo ra các thiết kế linh hoạt và phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau. Bài viết cũng nhấn mạnh về lợi ích của việc hiểu biết về mã trong tương tác với nhà phát triển và khả năng thực hiện các ý tưởng sáng tạo.

2 Plugin AI nhất định phải có trong Figma

Giới thiệu hai plugin AI cho Figma: Musho và UX Pilot. Musho sử dụng GPT4 để tạo nội dung cho landing page và tài liệu truyền thông. UX Pilot tối ưu quá trình nghiên cứu và thiết kế, bao gồm tính năng Wireframe

Ứng dụng AI trong thiết kế, phần mềm UI designer sẽ thay con người?

Khám phá sự kết hợp giữa phần mềm cho UI designer và ứng dụng AI trong thiết kế. Cùng chia sẻ quan điểm với những dự đoán cá nhân và nhận định về sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực này. Đọc ngay để hiểu rõ hơn về cảnh báo và cơ hội mà phần mềm cho UI designer và ứng dụng AI mang lại.