Nguồn tài nguyên

10 Nguồn thiết kế chất lượng - Design Resource

Tất năng sáng tạo của bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng không giới hạn trong danh sách này.

Top 10 cộng đồng UI Design phổ biến, nổi tiếng trên thế giới

Top 10 cộng đồng UI Design phổ biến, nổi tiếng trên thế giới. Bao gồm các chủ đề: Graphic design, thiết kế web design, user experience, UI design, design thought và user experience design. Danh sách cộng đồng UI Design phổ biến như: Reddit, Quora, UX Stack Exchange, Behance,...