Life Style

Nhiều người đã bỏ nghề UX UI Design

Sự gia tăng và suy giảm của ngành UX UI designer ở Việt Nam. Mặc dù thu hút nhiều người, nhưng cũng có nhiều lí do khiến nhiều người rời bỏ, từ sự nghi ngờ đến thiếu đam mê và sáng tạo, cùng với các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển sự nghiệp

90% UX UI Designer không kiếm được việc làm?

Các vấn đề các UX UI designer gặp phải khi tìm việc, nhấn mạnh về sự linh hoạt trong quy trình thiết kế và cách viết portfolio và case study để thể hiện khả năng thực sự của mình. Đồng thời, bài viết khuyến khích phát triển kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo để nổi bật trong ngành